woensdag 8 augustus 2012

Zorgverzekeringswet 2013

De zorgverzekeringswet of Zwv is een die deel uitmaakt van het Nederlands zogverzekeringsstelsel. De wet stelt mensen verplicht een zorgverzekering af te sluiten met basisdekking. Dit geldt voor alle Nederlanders. De wet stelt dat zorgverzekeraars geen personen mogen weigeren bij een hoge aanspraak op zorgkosten. Verder stelt de wet dat mensen met een laag inkomen recht hebben op een tegemoetkoming van de kosten op de zorgverzekering. Dit wordt ook wel de zorgtoeslag genoemd.

Premie zorgverzekering
De zorgverzekering wordt betaalt via de zogenaamde "Premie", deze wordt door de overheid nominaal vastgesteld in de zorgverzekeringswet. Dit is een bedrag dat maandelijks wordt betaalt aan de zorgverzekeraar. Er kan nogal eens verschil zijn tussen de nominale premie en de premie van verschillende zorgverzekeraars, dit verschil kan oplopen tot wel 250 euro per jaar. Houdt de premie van jouw zorgverzekering en anderen dus nauwlettend in de gaten, het kan je immers veel geld besparen.

Naast de zorgverzekeringswet is er ook nog de zogenaamde AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). Deze heeft betrekking tot langdurige zorg en onverzekerbare risico's. Ook de AWBZ is verplicht voor alle Nederlanders. In 2013 zijn voor deze wet tot dusverre nog geen veranderingen.